Kurs podstawowy

JUNIOR OPEN WATER DIVER

 • granica wieku minimum 10 lat
 • 6 zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru
 • 5 zajęć basenowych ze sprzętem
 • 5 nurkowań na wodach otwartych
 • ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie bezterminowej licencji
 • licencja uprawnia do nurkowania do głębokości 18 metrów (z pełnoletnim partnerem nurkowym)
 • po ukończeniu 15 roku życia, zamieniana jest na licencję Open Water Diver

CENA KURSU: 1500 PLN + certyfikat 110 PLN

Cena kursu obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne (wykłady)
 • zajęcia basenowe oraz na wodach otwartych
 • cały sprzęt nurkowy na czas trwania kursu
 • W cenę kursu nie są wliczone dojazdy nad jezioro oraz koszt wstępu na nurkowisko

OPEN WATER DIVER

 • granica wieku minimum 15 lat
 • 6 zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru
 • 5 zajęć basenowych ze sprzętem
 • 5 nurkowań na wodach otwartych
 • ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
 • licencja uprawnia do nurkowania do głębokości 18 metrów oraz do 30 metrów w wodach ciepłych (Egipt, Chorwacja)
 • licencja ważna jest bezterminowo

CENA KURSU: 1500 PLN + certyfikat 110 PLN

Cena kursu obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne (wykłady)
 • zajęcia basenowe oraz na wodach otwartych
 • cały sprzęt nurkowy na czas trwania kursu
 • W cenę kursu nie są wliczone dojazdy nad jezioro oraz koszt wstępu na nurkowisko

SPECIALTY DIVER

Kursy specjalistyczne, z których 3+1 (patrz kurs AOWD) są wymagane przy kursie AOWD. Każdy kurs obejmuje 2 wykłady, co najmniej 3 nurkowania i egzamin testowy. Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie kursu OWD.

Lista kursów specjalistycznych:

 • Nurkowanie głębokie
 • Nurkowanie nocne lub przy ograniczonej widoczności
 • Nawigacja
 • Nitrox
 • Nurkowanie z łodzi
 • Nurkowanie podlodowe
 • Nurkowanie wrakowe
 • Wiedza o sprzęcie
 • Nurkowanie z komputerem
 • Fotografia podwodna

CENA KURSU:  500 PLN,
CENA KURSU WRAKOWEGO: 600 PLN

W cenę kursu nie są wliczone:

 • certyfikat – 110 PLN
 • czarter łodzi – w przypadku kursu wrakowego

Inne kursy nurkowe:

Poznaj piękno podwodnego świata