NextGEN Gallery Plugin Not found

Podstawowe « Centrum Nurkowe Akwalung

Podstawowe



JUNIOR OPEN WATER DIVER JUNIOR OPEN WATER DIVER

CENA KURSU: 1500 PLN + certyfikat 110 PLN

Cena kursu obejmuje:


OPEN WATER DIVER

OPEN WATER DIVER

CENA KURSU: 1500 PLN + certyfikat 110 PLN

Cena kursu obejmuje:


SPECIALTY DIVER

SPECIALTY DIVERSPECIALTY DIVER

Kursy specjalistyczne, z których 3+1 (patrz kurs AOWD) są wymagane przy kursie AOWD. Każdy kurs obejmuje 2 wykłady, co najmniej 3 nurkowania i egzamin testowy. Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie kursu OWD.
Lista kursów specjalistycznych:

CENA KURSU:  500 PLN,
CENA KURSU WRAKOWEGO: 600 PLN

W cenę kursu nie są wliczone: