Decompression Procedures


Podczas kursu TDI Decompression Procedures zapoznasz się z zasadami nurkowania głębokiego w zespole oraz planowania i wykonywania nurkowań wymagających dekompresji. Wykonasz nurkowania szkoleniowe do maksymalnej głębokości 50 m przy użyciu powietrza lub optymalnej mieszanki nitroksowej oraz nauczysz się właściwych procedur wykonywania przystanków dekompresyjnych z użyciem nitroksu 50%.

Kurs ten daje Ci możliwość zapoznania się w praktyce z komputerowymi planerami dekompresyjnymi. Biorąc udział w szkoleniu nauczysz się w jaki sposób przygotować plan podstawowy, alternatywny i awaryjny. Zdobędziesz doświadczenie w ocenianiu warunków, przewidywaniu potencjalnych problemów i stosowaniu właściwych technik nurkowych niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Wymagania wstępne:

Wymagania sprzętowe:

• Zestaw dwubutlowy z manifoldem separującym
• Automat podstawowy (I i II stopień, wąż 2 m)
• Automat zapasowy (I i II stopień, wąż standardowej długości, manometr)
• Płyta z uprzężą
• Urządzenie wypornościowe z zapasowym źródłem pływalności (suchy skafander
+ worek wypornościowy min. 25 kg wyporu)
• Dwie butle stage (6-11 litrów) – czystość tlenowa.
• Dwa automaty (I i II stopień, manometr, czystość tlenowa)
• Podstawowe urządzenie pomiarowe (komputer)
• Zapasowe urządzenie pomiarowe (komputer lub digital)
• Kołowrotek lub szpulka + bojka
• Zapasowa maska
• Tabliczka (najlepiej na rękę)

CENA KURSU: 1000 zł + 100 zł certyfikat

w cenie materiały szkoleniowe

Cena całego programu szkoleń technicznych od Advanced Nitrox do Normoxic Trimix (3 poziomy szkolenia) 3500 zł + hel do trimiksu + certyfikaty